Choď na obsah Choď na menu
 


Atlas rýb

Atlas rýb

Kapor rybničný

Kapor rybničný

Latinský názov: Cyprinus carpio

 

Lovná miera (cm): 40

Doba hájenia: 1.1 – 31.5.


Šťuka severná

Šťuka severná

Latinský názov: Esox lucius

 

Lovná miera (cm): 60

Doba hájenia: 1.1 – 31.5.


Zubáč veľkoústy

Zubáč veľkoústy

Latinský názov: Sander lucioperca

 

Lovná miera (cm): 50

Doba hájenia: 15.3 – 15.6.


Sumec veľký

Sumec veľký

Latinský názov: Silurus glanis

 

Lovná miera (cm): 70

Doba hájenia: 15.3 – 15.6.


Lieň sliznatý

Lieň sliznatý

Latinský názov: Tinca tinca

 

Lovná miera (cm): 25

Doba hájenia: 15.3.-31.5.


Pstruh potočný

Pstruh potočný

Latinský názov: Salmo trutta morfa fario

 

Lovná miera (cm): 25

Doba hájenia: 1.9 – 15.4


Lipeň tymiánový

Lipeň tymiánový

Latinský názov: Thymallus thymallus

 

Lovná miera (cm): 27

Doba hájenia: 1.1 – 31.5.


Hlavátka podunajská

Hlavátka podunajská

Latinský názov: Hucho hucho

 

Lovná miera (cm): 70

Doba hájenia: 1.1 – 31.10.


Pstruh dúhový

Pstruh dúhový

Latinský názov: Oncorhynchus mykiss

 

Lovná miera (cm): 25

Doba hájenia: 1.1 – 15.4


Tolstolobik biely

Tolstolobik biely

Latinský názov: Hypophthalmichthys molitrix

 

Lovná miera (cm): 45

Doba hájenia: nehájená


Boleň dravý

Boleň dravý

Latinský názov: Aspius aspius

 

Lovná miera (cm): 40

Doba hájenia: 15.3 – 31.5.


Amur biely

Amur biely

Latinský názov: Ctenopharyngodon idell

 

Lovná miera (cm): 60

Doba hájenia: nehájená


Jeseter malý

Jeseter malý

Latinský názov: Acipenser ruthenus

 

Lovná miera (cm): 45

Doba hájenia: 15.3 – 31.5.


Úhor európsky

Úhor európsky

Latinský názov: Anguilla anguilla

 

Lovná miera (cm): 45

Doba hájenia: 1.9. – 30.11.


Ostriež zelenkavý

Ostriež zelenkavý

Latinský názov: Perca fluviatilis

 

Lovná miera (cm): nemá

Doba hájenia: nemá


Karas striebristý

Karas striebristý

Latinský názov: Carassius auratus

 

Lovná miera (cm): nemá

Doba hájenia: nemá


Pleskáč vysoký

Pleskáč vysoký

Latinský názov: Abramis brama

 

Lovná miera (cm): 30

Doba hájenia: 15.3 – 31.5


Jalec maloústy

Jalec maloústy

Latinský názov: Leuciscus leuciscus

 

Lovná miera (cm): 20

Doba hájenia: 15.3 – 31.5.


Plotica červenooká

Plotica červenooká

Latinský názov: Rutilus rutilus

 

Lovná miera (cm): nemá

Doba hájenia: nemá


Mieň sladkovodný

Mieň sladkovodný

Latinský názov: Lota lota

 

Lovná miera (cm): 35

Doba hájenia: 1.1 – 15.3.


Mrena severná

Mrena severná

Latinský názov: Barbus barbus

 

Lovná miera (cm): 40

Doba hájenia: 15.3 – 15.6.


Podustva severná

Podustva severná

Latinský názov: Chondrostoma nasus

 

Lovná miera (cm): 30

Doba hájenia: 15.3. – 31.5.


Sumček americký

Sumček americký

Latinský názov: Ameiurus nebulosos

 

Lovná miera (cm): nemá

Doba hájenia: nemá


Nosáľ sťahovavý

Nosáľ sťahovavý

Latinský názov: Vimba vimba

 

Lovná miera (cm): 25

Doba hájenia: 15.3- 31.5